Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Czas trwania - 80 godzin

W wyniku ukończonego szkolenia absolwent kursu będzie potrafił:

  • Programować obrabiarki CNC /tokarka, frezarka/ na podstawie dostarczonej dokumentacji
  • technologicznej i programu obróbki.
  • Czytać rysunek wytwarzanej części oraz dokumentację technologiczną i program obróbki,
  • Dobierać narzędzia skrawające i pomiarowe oraz oprzyrządowanie technologiczne.
  • wprowadzać informację do sterownika obrabiarki,
  • Wprowadzać i weryfikować program obróbki do sterownika obrabiarki.
  • Wprowadzać niezbędne korekty w rejestrze PSO, rejestrze narzędzi i w programie.
  • Realizować obróbkę.
  • Kontrolować przedmiot obrabiany.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

Posiadamy znak jakości

MSUES

znak jakosci1

 

 optivum

moodle

 


 

 

 

Pracownie CKU