Posiadamy znak jakości MSUES

znak jakosci1

 

W kwietniu 2014 Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Olkuszu jako siódma instytucja w Małopolsce uzyskała znak jakości Małopolskich Standardów Edukacyjno-Szkoleniowych. MSUES przyznawany jest przez Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.
Ocena instytucji szkoleniowej ubiegającej się o MSUES jest przeprowadzana przez Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce, działające w ramach projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pod nazwą PFK – Podmiotowe finansowanie kształcenia. Znak jakości MSUES otrzymują instytucje szkoleniowe, które pozytywnie przeszły procedurę weryfikacji, składającą się z etapów: samooceny, konsultacji i audytu zewnętrznego. Audyt polegał na analizie dokumentacji, wywiadach indywidualnych z kadrą zarządzającą, wywiadach z uczestnikami szkoleń i kadrą szkoleniową, obserwacji zajęć oraz obserwacji infrastruktury. Efektem audytu było potwierdzenie przez ZS Nr 1 CKU usług na poziomie MSUES. Szkoła przy ul. Górniczej 12 została wpisana do prowadzonej przez Centrum Zapewnienia Jakości Kształcenia „Bazy instytucji szkoleniowych zweryfikowanych pod względem spełniania MSUES".
Znak jakości świadczy o wiarygodności oraz profesjonalizmie instytucji szkoleniowej, której został przyznany. Szkoła będzie uczestnikiem projektu Podmiotowego finansowania kształcenia, który zakłada dofinansowanie szkolenia pracowników w formie bonu szkoleniowego, diagnozę potrzeb szkoleniowych oraz szkolenie dobrej jakości. Znak jakości przyznawany jest na okres 3 lat.
ZS Nr 1 będzie monitorowany przez Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce pod względem jakości świadczonych usług, co z pewnością pomoże rozwinąć wypracowane standardy kształcenia z korzyścią dla klientów.

Iwona Rams ZS Nr 1 w Olkuszu

Dni Otwarte dla Gimnazjalistów w ZS Nr 1 w Olkuszu

                DSC 0578 Niestereotypowe formy nauczania, świetnie wyposażone pracownie Centrum Kształcenia Ustawicznego, bogata oferta nauczanych zawodów, ścisłe powiązanie z pracodawcami, miła atmosfera – tym zachęca młodzież gimnazjalną powiatu olkuskiego Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu. Gimnazjaliści odwiedzili popularny „Mechanik" podczas Dni Otwartych trwających od 26.03 do 28.03.2014 r.
Gości powitała w sali sportowej Aldona Nowicka - Dyrektor ZS Nr 1, życząc przybyłym miłego i pożytecznego pobytu w Szkole przy ul. Górniczej 12. Odwiedzający brali czynny udział w warsztatach prowadzonych przez uczniów „Mechanika" pod kierunkiem nauczycieli. Innowacją tegorocznych Dni Otwartych była indywidualizacja zajęć i dłuższe formy warsztatowe. Cykl pokazów został dobrany pod indywidualnym kątem zainteresowań gimnazjalistów i dostosowany do ich potrzeb, w czym pomogły ankiety uprzednio przeprowadzone wśród młodzieży gimnazjalnej.

Czytaj więcej...

„Mechanik" na Małopolskim Festiwalu Zawodów

                                                                                                                                                                                                                               

20140320 113104        Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu, jako jedyna szkoła z powiatu olkuskiego, wzięła udział w renomowanych Targach Edukacyjnych – Festiwalu Zawodów w Małopolsce.
Organizatorem tej największej w południowej Polsce imprezy targowej poświęconej oświacie jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Od ubiegłego roku Małopolskie Targi Edukacyjne są połączone z Festiwalem Zawodów na wzór odbywającego się we francuskim Lyonie Mundialu Zawodów. Stąd w tegorocznej edycji położono nacisk na praktyczny aspekt pokazania nauczanych zawodów.
Podczas trzech dni trwania imprezy, od 20 – 22 marca 2014 r., halę Targów w Krakowie odwiedziło 15 tys. osób. Zaprezentowało się ponad 120 wystawców polskich i zagranicznych, w tym szkoły z województwa małopolskiego, które dzięki udziałowi w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, unowocześniły swoją bazę dydaktyczną, prezentują wysoką jakość kształcenia oraz ściśle współpracują z przemysłem.
           W tym elitarnym gronie szkół promujących zachodnioeuropejskie modele kształcenia znalazł się także popularny „Mechanik" z Olkusza. Uczniowie Patryk Adamek, Paweł Grzywa, Maciej Sioła, Piotr Szegda, Grzegorz Grzanka i Marcin Pietrasik z ZS Nr 1 wraz ze swoimi nauczycielami (Marek Malina, Kazimierz Baran, Jan Żarów, Łukasz Kruszak) na swoim stoisku prezentowali praktyczne umiejętności z zakresu branży mechatronicznej oraz elektryczno-elektronicznej i demonstrowali nowoczesny sprzęt pracowni Centrum Kształcenia Ustawicznego.
„Nasz pokaz pt. Mechatronika, elektronika – źródło sukcesu każdego technika miał na celu podkreślenie walorów i znaczenia branży mechatronicznej i elektryczno-elektronicznej, która tak dynamicznie rozwija się w dzisiejszym świecie. Pragnęliśmy w sposób innowacyjny i niestereotypowy dotrzeć do młodych ludzi poszukujących swojej zawodowej ścieżki. Stąd duże zainteresowanie zwiedzających a zwłaszcza gimnazjalistów naszą prezentacją" - podkreślali uczniowie z „Mechanika".
Targi Edukacyjne Kraków 2014 przeszły do historii, jednak na pewno przyczyniły się do nowatorskiego myślenia o szkolnictwie zawodowym, co jest również zasługą olkuskiej Szkoły przy ul. Górniczej 12.

Iwona Rams ZS Nr 1 w Olkuszu

Zobacz galerię zdjęć

Ogłoszenie

Uroczyste zakończenie
Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

• M.11 „ Eksploatacja złóż podziemnych" K.2.
• Z.4 „ Świadczenie usług osobie chorej i niesamodzielnej"
• R.26„Wykonywanie kompozycji florystycznych"

odbędzie się 26 kwietnia 2014r  o godz. 14.00

w sali audytoryjnej ( Nr 33) w CKU.

PLAST-MET i „Mechanik" - wzór dobrej współpracy

         Powiat olkuski preferuje ścisłą współpracę szkoły zawodowej z pracodawcami. Związek szkoły z przemysłem został podkreślony na konferencji „Nowoczesna szkoła zawodowa odpowiedzią na potrzeby pracodawcy", zorganizowana 10 stycznia 2013 r. we współpracy ZS Nr 1 w Olkuszu, Powiatowym Urzędem Pracy w Olkuszu i Biurem Projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce".
Przykładem dobrego współdziałania szkoły z przedsiębiorstwem są umowy podpisane przez Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu a olkuskim przedsiębiorstwem PLAST-MET, specjalizującym się w obróbce plastycznej metali, działającym w branży mechanicznej.
Współpraca ma doprowadzić przez PLAST-MET do staży szkoleniowych, zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, funduszu stypendialnego dla najlepszych uczniów, możliwości zatrudnienia po ukończeniu szkoły, refundacji kosztów studiów wieczorowych lub zaocznych dla absolwentów ZS Nr 1, którzy podejmą pracę w zakładzie.
„W kontekście nieustannych przemian ekonomicznych szkoła zawodowa i pracodawcy wzajemnie się uzupełniają i po drodze im do wspólnego celu, jakim jest stymulowanie gospodarki w regionie olkuskim" – mówi Aldona Nowicka, Dyrektor ZS Nr 1.
W projekcie biorą udział klasy w zawodzie: technik mechanik, technik mechatronik, technik elektronik, ślusarz.
„Umiejętności zdobyte w szkole oraz praca w zakładzie pozwala na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego w zakresie wytwarzania podzespołów części samochodowych – dziedzinie, z którą chciałbym związać swoją zawodową przyszłość"- mówi uczeń odbywający zajęcia w ramach praktyk zawodowych w firmie PLAST-MET.
Podobną współpracę szkoła podjęła w ubiegłym roku szkolnym z Przedsiębiorstwem Współpracy Gospodarczej Krakserwis Sp. z o.o.. W ramach umowy między ZS Nr 1 a Krakserwisem, w „Mechaniku" został uruchomiony profil ślusarz, młodzież odbywa zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w firmie, najlepsi uczniowie w zawodzie ślusarz otrzymują stypendia, a po ukończeniu szkoły mają gwarancję zatrudnienia.
Wspólne projekty szkoły zawodowej i pracodawców aktywizują lokalny rynek pracy i przyczyniają się do podniesienia poziomu gospodarczego ziemi olkuskiej.

Iwona Rams ZS Nr 1 w Olkuszu

Plast-Met v1

 

Zamówienia publiczne

 

Posiadamy znak jakości

MSUES

znak jakosci1

Rysunek1

 optivum

moodle

 


 

 

 

Pracownie CKU

baner mpku   bip  Modernizacja-ksztalcenia-w-malopolsce01  moodlepup-olkusz  wup1